OSS vel
Området sør for Sandnesfjorden velforening

Aktiviteter


Beboelse
Vi ønsker å ha stor fokus på å skape mye aktivitet i bygda. Å få til økt boligbygging og dermed tilflytting er noe vi ønsker å jobbe mer med. Nylig har Risør kommune kjøpt "Rønningsåsen" (ved Hope skole) for å utvikle til nytt, kommunalt byggefelt.

Kafé
Den første lørdag hver mnd. er det åpen kafé i Hopestrand. Dette er en fin anledning til å få en hyggelig sammenkomst over en kopp kaffe og et kakestykke.

Dugnader
Det arrangeres dugnader hver vår, både på Sandnes kirkegård, og på området ved Karolina. Dugnadene blir annosert ved plakatoppslag og på Facebook-siden vår.

Foredrag
Et nytt tilbud har sett dagens lys. Planen er, med jevne mellomrom, å arrangere foredrag på Sørlandet Feriesenter. Foredragsholdere hentes fra bygdas innbyggere. Følg med på plakatoppslag og Facebook-siden vår.

Idrett
Bygda har et aktivt idrettslag. Det drives med bl.a. ski og parkour samt en stor gruppe for barnetrim.
Se idrettslagets egne nettsider på hopeil.no.

Seniorlag
Et aktivt seniorlag har jevnlige sammenkomster på Sandnes ressurssenter.

Næring
Det er mange etablerte firmaer i bygda. Bransjer som bilverksted, snekkerfirmaer, murerfima, blikkenslagerfirma, kolonialbutikk, campingplass mm. I tillegg ligger en av kommunens største arbeidsplasser her; Sandnes ressurssenter.

Oppvekstsenter
Hope oppvekstsenter består av barnehage, fådelt skole, skolefritidsordning og barnehage. Barnehagen har til sammen 27 barn fordelt på to avdelinger. Ved skolen er det 31 elever høsten 2016 og elevtallet vil øke noe fra neste høst.